Dating alpabetong filipino usa dating points

Ang mga titik na F, J, V, at Z ay napakaimportante dahil ang mga tunog na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugaw at Ivatan.Ito ang mga halimbawa ng mga bagong titik: Bago ang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, karamihan sa mga wika sa Pilipinas ay tatlong patínig /a/ /i/, at /u/.Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpiya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilîng wika at diyalekto sa Pilipinas.Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.Noong taong 2013, napagdesisyonan ng Commission on Higher Education (CHED) na magtanggal ng anim na yunit ng Filipino para sa papasok na mag-aaral ng kolehiyo sa taong 2018.

Noong ipinakilala ang Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ang mambabalarilang si Lope K.

Simula noong inaprubahan ni dating pangulong Benigno Aquino III ang programang K-12, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, bilang tugon sa napapanahong sistema ng edukasyon sa iba’t ibang bansa.

Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan din baguhin at ayusin ang kurikulum para sangayunan ang nararapat na matutunan ng mga estudyante sa kasalukuyang panahon.

Sa kalagitnaan ng siglong ito ay nadagdagan at kalayunang nabawasan.

Sa paglabas ng Ortograpiyang Pambansa noong 2014, ang dáting 8 titik na hindi pa naidagdag ay sa ngayong pinangalanang opisyal. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito at upang mapangalagaan ang mga katutubong wika sa Pilipinas.

Leave a Reply

  1. Free sexvideo chat 01-Jan-2020 06:23

    Oilcan Harry's serves the younger crowd but welcomes everyone.

  2. personal loan dating internet service 29-Oct-2020 22:51

    There is the expected chaos, the hormones, the constant state of crisis of the teenager's mind set, the physical changes, and the heart warming helplessness of the formerly protective parent no longer sure of what or how to protect his children.